Mahsulotlarni tayyorlash jarayonida chiqindilarni kamaytirish

jg